Versoepeling nationaliteitseis kapitein op Nederlandse zeeschepen (28.415); stemming (aangenomen, voor: PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF) (Tweede Kamer, Handelingen 2002-2003, nr. 62: blz. 3718)