Goedkeuring Protocol 12 bij het Verdrag bescherming rechten van de mens (28.100 (R1705)); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2002-2003, nr. 91, blz: 5225-5228)