Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg (28.994); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2003-2004, nr. 80, blz: 5175-5188)