Brief van de minister van Justitie ter aanbieding van het ontwerpbesluit (TK, 3)