Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking van 15 februari 2005