Wet op de uitgebreide identificatieplicht (29.218); brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake evaluaties van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht en de herziene politieklachtregeling (EK, G)