Korte aantekeningen vergadering commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 24 mei 2005