Geïntegreerd beleidsdebat over de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland (XXI); brief van minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de uitwerking van motie-Lemstra (EK XXI-C) over de langetermijninvesteringsstrategieën (EK, G). .

8 november 2005

Bijlage