Initiatiefvoorstel-Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit (29.917); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2005-2006, nr. 67, blz; 4249-4263)