Initiatiefvoorstel-Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit (29.917); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2005-2006, nr. 81, blz: 5027-5043)