Korte aantekeningen vergadering commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 30 mei 2006