Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 mei 2006