Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 mei 2006