Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 juni 2006