Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Jaarverslag en slotwet ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2005 (30.550 III), Jaarverslag en slotwet BTW-compensatiefonds 2005 (30.550 G), Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2005 (30.550 A), Jaarverslag en slotwet Spaarfonds AOW 2005 (30.550 E), Jaarverslag en slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2005 (30.550 VIII), Jaarverslag en slotwet van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van het kabinet van de Gouverneur van Aruba 2005 (30.550 IIB), Jaarverslag en slotwet Financiën 2005 (30.550 IXB), Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2005 (30.550 IV), Financieel jaarverslag van het Rijk 2005 (30.550) , Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2005 (30.550 I), Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2005 (30.550 XIV), Jaarverslag en slotwet Justitie 2005 (30.550 VI), Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2005 (30.550 IIA), Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2005 (30.550 XVI), Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2005 (30.550 F), Jaarverslag en slotwet Verkeer en Waterstaat 2005 (30.550 XII), Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Zaken 2005 (30.550 V), Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2005 (30.550 B), Jaarverslag en slotwet Defensie 2005 (30.550 X), Jaarverslag en slotwet Fonds economische structuurversterking 2005 (30.550 D), Jaarverslag en slotwet provinciefonds 2005 (30.550 C), Jaarverslag en slotwet Economische Zaken 2005 (30.550 XIII), Jaarverslag en slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2005 (30.550 VII), Jaarverslag en slotwet Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2005 (30.550 XI), Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2005 (30.550 IXA), Jaarverslag en slotwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2005 (30.550 XV); zonder stemming aangenomen (Tweede Kamer, Handelingen 2005-2006, nr. 96, blz: 5939)