Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met een verruiming om een ontheffing te verlenen van het wettelijk vereiste van ingezetenschap (30.480); stemming (aangenomen, tegen: SP) (Tweede Kamer, Handelingen 2006-2007, nr. 2, blz: 10)