Korte aantekeningen vergadering commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 3 oktober 2006