Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Novelle Initiatiefvoorstel-Hofstra, Van Bochove en Verdaas Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit (30.837); stemming (met algemene stemmen aangenomen) (Tweede Kamer, Handelingen 2006-2007, nr. 19, blz: 1471)