Korte aantekeningen vergadering commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 14 november 2006