Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 november 2006