Geïntegreerd beleidsdebat over de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland (XXI); brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inzake de uitvoering van motie-Meindertsma (PvdA) c.s. (XXI-A) (EK, I)