Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Europese Samenwerkingsorganisaties en Defensie van 21 november 2006