Financiering in het hoger onderwijs (30.387); brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een reactie op de controversieel verklaring door de Eerste Kamer (EK, D)