Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 januari 2007