Wet politiegegevens (30.327); brief van de minister van Justitie betreffende het advies van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) over het concept-Besluit politiegegevens (EK, D)