Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 februari 2007