Splitsing van energiebedrijven (30.212); concept Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de wet van 23 november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels over een onafhankelijk netbeheer (Stb. 614) en de bijbehorende toelichting (bijlage 1 bij EK 30.212, L)