Splitsing van energiebedrijven (30.212); motie Doek en Sylvester c.s. (Kamerstukken 30 212, nr. H) (bijlage 2 bij EK 30.212, L)