Verruiming mogelijkheden gedragsbeïnvloeding jeugdigen (30.332); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2006-2007, nr. 81, blz: 4360-4372)