Novelle Initiatiefvoorstel-Hofstra, Van Bochove en Verdaas Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit (30.837), Initiatiefvoorstel-Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit (29.917); verslag van het schriftelijk overleg van de vaste commissie voor VROM/WWI met de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over de Wet bevordering eigenwoningbezit en verkoop onder voorwaarden (EK, J)