Goedkeuring Protocol betreffende registers inzake uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (31.069); stemming (hamerstuk) (Tweede Kamer, Handelingen 2007-2008, nr. 33, blz: 2515 )