Invoering leerlinggebonden financiering voor deelnemers beroepsonderwijs (31.037); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2007-2008, nr. 53, blz: 3851-3860)