Tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor illegale vreemdelingen (31.249); brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met toegezegde nadere informatie op een aantal punten (EK, G)