Versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (30.143); brief van de minister van Justitie over de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel (EK, F)