Begrotingsstaten Justitie 2009 (31.700 VI); brief van de staatssecretaris van Justitie ter aanbieding van het rapport 'Noblesse Oblige' van de Commissie Evaluatie Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (TK, 113)