Samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo (31.818); behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2008-2009, nr. 84, blz: 6559-6590)