Samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo (31.818); stemming (aangenomen, voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en het CDA) (Tweede Kamer, Handelingen 2008-2009, nr. 85, blz: 6650)