Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen, Slob en Van der Burg Wet kraken en leegstand (31.560); voortzetting behandeling (Tweede Kamer, Handelingen 2009-2010, nr. 14, blz: 1049-1079)