Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen, Slob en Van der Burg Wet kraken en leegstand (31.560); stemming (aangenomen, voor: VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk) (Tweede Kamer, Handelingen 2009-2010, nr. 15, blz: 1127-1128)