Dienstenwet (31.579); verslag van een schriftelijk overleg commissie Economische Zaken met de minister van Economische Zaken inzake de brief van de minister van 19 november 2009 inzake een toezegging (EK, I)