Strafbaarstelling deelname en meewerken aan training voor terrorisme (31.386); brief van de minister van Justitie ter aanbieding van het onderzoek "Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt" en zijn reactie op dit onderzoek (EK, H)