Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145); brief van de minister van Justitie ter aanbieding van de brief aan de commissaris voor Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie, over de uitvoering van de Gewijzigde motie-Franken c.s. (EK 31.145, N) (EK, P)1 juli 2010

Bijlage