Wet griffierechten burgerlijke zaken (31.758); verslag commissie Justitie (Just.) (EK, D)