Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.954); brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de publicatie in het Staatsblad van het Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES (TK, 29)6 augustus 2010

Bijlagen