Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.954); brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van de voorhang van het Koninklijke Besluit tot inwerkingtreding van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen (TK, nr. 30)