Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.954); brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van stukken i.v.m. de Slot Ronde Tafel Conferentie (Slot-RTC) op 9 september 2010 in het kader van de staatkundige veranderingen van de Nederlandse Antillen (TK, nr. 31)