Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) van 26 oktober 201026 oktober 2010