Monumentenzorg (32.156); brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake diverse onderzoeken monumentenzorg (32.156, nr. 26)