Korting op de toeslag op grond van de Algemene Ouderdomswet voor de partner die jonger is dan 65 jaar (32.430); brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de tijdens het debat van 20 en 21 december 2010 toegezegde aanpassing van het wetsvoorstel (EK, G)