Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (28.746), Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek (31.065), Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (31.058), Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2011 (32.500 VI); brief van de minister van Veiligheid en Justitie ter aanbieding van de doorlopende wetteksten van de wetsvoorstellen 28746, 31058 en 31065 (EK 32.500 VI, F)14 februari 2011

Bijlagen